Toxic people

 [RO]

După părerea mea, viața fără persoane toxice e ca nunta fără lăutari sau Vulpița fără Viorel :)). Lăsând gluma la o parte,mi-am ales acest subiect pentru articolul de azi pentru că mi-aș dori ca blogul meu să fie oarecum motivațional ( bine, asta până încep să pun rețete de mâncare :))) ). Vorba multă, sărăcia omului, așa că hai să-ncepem.

–CE ESTE O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––––

Poți numi o persoană toxică, aceea care te bârfește sau care pur și simplu te face să apari într-o lumină proastă. Pe scurt, îți vrea răul. Ok, ce fac? cum scap de ea? pentru început trebuie să te îndepărtezi de acea persoană. Chiar dacă aveți multe amintiri împreună, trebuie să înțelegi că este pentru binele tău. Când faci acest pas, trebuie să te gândești că viitorul tău este cel mai important. Până la urmă și Ariana Grande avea dreptate când spunea ,, Thank u, next”.

–CUM SĂ EVIȚI O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––

Nu vreau să mă laud sau ceva, dar am avut ,, norocul” de a interacționa cu foarte multe persoane false. Să fiu sincer, am fost foarte dezamăgit când am observat că majoritatea prietenilor mei erau toxici pentru că petrecusem împreună foarte multe mișto împreună. Până la urmă am făcut în așa fel încât acei oameni să dispară din viața mea ( nu i-am omorât, stați calmi) , pentru că am realizat că nu se merită să mă consum și să țin în continuare la niste oameni care nu dau doi bani pe mine. Știi, noi ne facem preteni falși foarte ușor, cel puțin la început. Eu am făcut greșeala de a pune pe majoritatea cunoștințelor, eticheta de prieten/ă. Poate că atunci nu o consideram greșeală,dar când pui pe cineva această etichetă, ai anumite așteptări de la el/ea, u know? Până la urmă îți dai seama că acea persoană nu ține deloc la tine și rămâi cam dezamăgit/ă.

–SĂ ACCEPT SCUZELE?––––––––––––––––––––––––

Răspunsul este foarte simplu… NU ! Ok, ai ales să îți arăți sinceritatea și să îi spui lui ,,X” unde a greșit, ceea ce este FOARTE BINE ! În cele din urmă, el/ea începe să își ceară scuze și cel mai interesant, să îți promită că nu se va mai întâmpla repeta. Vrei soluția? Spui nu:))). dacă stai să te gândești mai bine, varianta în care spui DA și incepi să te comporți de parcă nimic nu s-a întâmplat, te readuce într-un loc în care îți pierzi timpul. Acest loc se numește PRIETENI/ RELAȚIE TOXICĂ.

Buuuun, gata pe azi! Sper că ți-a plăcut articolul și te aștept cu un mesaj pe Instagram în care să îți spui părerea despre acest articol. Până săptămâna viitoare când voi posta un nou articol RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

–WHAT IS A TOXIC PERSON ?–––

You can call a toxic person, the one who gossips about you or simply puts in a bad light. In short, he wants to hurt you. Okay, what do I do? how do I get rid of it? First of all, you need to get away from that person. Even if you have many memories together, you have to understand that it is for your own good. When you take this step, you have to think that your future is the most important. After all, Ariana Grande was right when she said, „Thank u, next.”

–HOW TO AVOID A TOXIC PERSON ?––––

I don’t want to brag or anything, but I had the „luck” of interacting with a lot of fake people. To be honest, I was very disappointed when I noticed that most of my friends were toxic because we had spent so much fun together together. In the end, I made sure that those people disappeared from my life – I didn’t kill them, stay calm – because I realized that it’s not worth consuming and still thinking about people who don’t give a about me. You know, we make ourselves fake claims very easily, at least at first. I made the mistake of putting on most of the knowledge, the friend label. Maybe then we don’t think it’s a mistake, but when you put someone on this label, you have certain expectations of him/her, you know? Eventually you realize that person doesn’t care about you at all and you’re a little disappointed.

–TO ACCEPT THE EXCUSES ?–––

The answer is very simple… Not! Okay, you chose to show your sincerity and say to somebody where he was wrong, which is VERY GOOD! Finally, he/she begins to apologize and most interestingly, to promise you that it will not happen again. You want the solution? Say no:))). If you think about it, the version where you say yes and start acting like nothing’s happened, it brings you back to a place where you’re wasting your time. This place is called FRIENDS/ TOXIC RELATIONSHIPS.

Okkkk, that is it ! I hope you liked the article and I’m waiting for you with a message on Instagram to give your opinion on this article. Until next week when I post a new article STAY HOME! See ya! 😉

1

 [RO]

Bună, dragă ființă ! Sper că ai ghicit faptul că aceste rânduri sunt rodul plictiselii mele… Well, am vrut să îmi reiau activitatea pe blog pentru că nu mai știam ce să fac în această carantină mișto… Așadar, acesta este începutul. Puneți-vă centurile, urmează o călătorie interesantă ;)) Și nu uita , poți face mai multe decât crezi.

 [EN]

Hello people ! I hope you’ve guessed that these lines are the fruit of my boredom… Well, I wanted to resume my blog activity because I didn’t know what to do in this…cool quarantine. So this is the beginning. Put your seatbelts on, is gonna be an interesting journey ;)) and remember, you can do more than you think.