Things to remember when you think you’re not good enough.

 [RO]

Hello people! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe blogul meu. La cererea voastră, azi voi discuta în mare parte despre depresia în adolescență. Acestea fiind spuse, sper să vă placă. Enjoy!:))

1. Depresia

Well, nici nu știu cu ce să încep:))) Pot spune doar că depresia la adolescenți apare ca Gina Pistol pe coperta de la Playboy. Adică foarte des. Toți am trecut prin episoade mai nașpa ale vieții, și vom mai trece, mai devreme sau mai târziu. De cele mai multe ori, ne facem rău singuri, fiind pesimiști, lași sau nesiguri pe noi. În cazul în care nu știai, depresia este mai mult o luptă interioară, drept pentru care te cerți mai mult cu tine, decât cu alții:)) It’s weird, right?

Ne întrebăm dacă suntem îndeajuns de buni, iar câteodată, ai crede că răspunsul e „nu”. Aici sunt niște lucruri pe care să ți le amintești când ai sentimentul ăsta:

1.1. Nu te mai compara cu alții

În cele mai multe cazuri, de aici începe și problema. Pe lângă alții, vei avea impresia că nu ai nimic. Mereu vor exista persoane ce sunt mai fericite, mai frumoase sau care au mai multi bani. Oprește-te din a te compara cu ele și observă lucrurile bune din jurul tău. Poate nu vei crede, însă și acele persoane probabil se compară cu altele și se simt la fel sau chiar pot fi geloase pe ceva ce tu ai. Remember, the grass isn’t always greener on the other side.

1.2. Greșelile și defectele tale nu te definesc

Poate fi dificil să te accepți și să te iubești dacă ești axat doar pe defectele tale. Chiar și când ai impresia că nu e nimic de apreciat la tine, tot vei avea în tine mai mult bine decât rău.

Până la urmă trebuie să nu îți lași trecutul să te definească în prezent. A greși e omenește. Dacă de-a lungul vieții facem mai multe greșeli, asta nu înseamnă că suntem oameni rai.

1.3. Nu mai avea așteptări ridicate

Mulți ar spune că dacă iți setezi niște țeluri, vei fi mai motivat, dar nu toată lumea reușește din prima, iar asta poate fi dezamăgitor.
Dacă ți-ai propus ceva și încă nu ai obținut, keep trying, însă nu te lăsa descurajat dacă altcineva deja are ce îti dorești. Singura concurență ești tu.

Chestia asta cu depresia nu apare și nici nu trece peste noapte. Ea poate ține de la câteva săptămâni, la câțiva ani.

De cele mai multe ori, depresia vine la pachet cu întrebările „ Care este scopul meu în viață?” , „ Cu ce fac lumea mai bună?” , „ De ce nu am și eu acel lucru?”( Gelozia dintre adolescenți, big facepalm🤦🏻‍♂️).

Depresia se exprimă în mai multe feluri, acestea fiind diferite de la persoană la persoană. Dacă nu le știi, ți le dau eu mai jos:

– irascibilitate și nemulțumire

-pierderea poftei de mâncare și scăderea interesului pentru școală

– insomnie

Ok, acum poate te întrebi de ce un copil de 13-14 ani poate avea insomnii. Well, știi momentul ălă când te pui la culcare, dar nu poți să dormi pentru că ai foarte multe întrebări în cap? Ei bine, în acel moment te pui pe căutat răspunsuri. And guess what, când ți-ai răspuns la toate întrebările și vrei să te culci, realizezi că e ora 6:00 și trebuie să te pregătești de școală. ( big facepalm again:)) ).

Dacă privim dintr-o perpectivă diferită, depresia îi poate face pe adolescenți să trăiască într-o buclă a timpului în care să trăiască aceleași sentimente și percepții greșite. Dar hei, nu trebuie să lași un shitty mood să te domine! Știi cum e: “Be the best, fuck the rest!” ( via Facebook 2016)

Buuuun, gata pe azi! Sper că ți-a plăcut acest articol și sper că îți va fi util. Până săptămâna viitoare, BE THE BEST, FUCK THE REST! See ya!;)))

 [EN]

Hello people! I am Andrei and well I found you on my blog. At your request, today I will discuss mostly depression as a teenager. That said, I hope you like it. Enjoy!:))

1. Depression

Well, I don’t even know what to start with:))) I can only say that depression in teenagers appears as Gina Pistol on the cover of Playboy. I mean, a lot. We’ve all been through worse episodes of life, and we’re going to go through it sooner or later. Most of the time, we hurt ourselves by being cowards, cowards or insecure. If you didn’t know, depression is more of an inner struggle, right for which you argue more with yourself than with others:)) It’s weird, right?

We wonder if we’re good enough, and sometimes you’d think the answer was no. Here are some things to remember when you get this feeling:

1.1. Stop comparing yourself to others

In most cases, this is where the problem begins. Besides others, you’ll feel like you have nothing. There will always be people who are happier, more beautiful or have more money. Stop comparing yourself to them and observe the good things around you. You may not believe it, but those people probably compare themselves to others and feel the same way, or they may even be jealous of something that you have. Remember, the grass isn’t always greener on the other side.

1.2. Your mistakes and flaws do not define you

It can be difficult to come forth and love yourself if you’re focused on your flaws alone. Even when you think there’s nothing to appreciate about you, you’ll still have more good than bad in you.

After all, you must not let your past define you in the present. To err is human. If we make more mistakes throughout our lives, that doesn’t mean we’re bad people.

1.3. No longer had high expectations

Many would say that if you set some goals, you will be more motivated, but not everyone succeeds in the first place, and that can be disappointing.

If you’ve set yourself something and haven’t achieved yet, keep trying, but don’t be discouraged if someone else already has what you want. The only competition is you.

This depression thing doesn’t show up or go through the night. It can last from a few weeks to a few years.

Most of the time, depression comes with the questions „What is my purpose in life?” , „What do I do the world better?” , „Why don’t I have that thing?” (Jealousy between teenagers, big facepalm🤦🏻 ♂️).

Depression is expressed in several ways, which are different from person to person. If you don’t know them, I’ll give them to you below:

  • irascibility and dissatisfaction
  • loss of appetite and decreased interest in school
  • insomnia

Okay, now you may be wondering why a 13- to 14-year-old can have insomnia. Well, you know that moment when you go to bed, but you can’t sleep because you have so many questions in your head? Well, at that point you’re putting yourself on looking for answers. And guess what, when you’ve answered all your questions and want to go to bed, you realize it’s 6:00 and you need to get ready for school. (big facepalm again:)) ).

If we look at it from a different perspective, depression can make teenagers live in a time loop in which to experience the same feelings and misperceptions. But hey, you don’t have to let a shitty mood dominate you! You know what it’s like: „Be the best, fuck the rest!” (via Facebook 2016)

That s it ! I hope you enjoyed this article and I hope it will be useful to you. Until next week, BE THE BEST, FUCK THE REST! See ya!;)))

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s