Forget about sex, let’s talk about us

 [RO]

Hello people! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe blogul meu.Azi vom vorbi despre un subiect foarte des întâlnit în rândul nostru, al adolescenților. Soluția domnule?:)) Exact, azi vorbim despre relații. Deja v-am cucerit cu subiectul,nu? Bine, atunci spor la citit și sper să vă placă! Enjoy! 🙂

1. “Romeo și Julieta” este doar o poveste

Trebuie să recunoaștem faptul că nici relațiile nu mai sunt ce au fost… Nu știu neapărat motivul, dar un lucru este sigur. Nu se mai iubește la fel ca acum 100 de ani, ceea ce este și bine, dar și rău. Acum parcă există mai multă gelozie și mai puțină comunicare, părerea mea. Am ținut să precizez aceste chestii pentru că acestea sunt principalele motive pentru care relațiile se duc pe apa sâmbetei. Simt nevoia de a dezvolta puțin aceste chestii, așa că voi împărți această parte în 2:)

1.1. “Trebuie să vorbești doar cu mine, nu cu altele” a.k.a GELOZIE

Offf… greu cu dragostea la 14 ani. Ca să știi, partenerul tău nu este proprietatea ta ! Nu sunt eu dr. Love, dar știu sigur că încrederea stă la baza unei relații. Trebuie să îi oferi niște libertate persoanei respective, astfel încât să nu apară monotonia. Totuși cel mai bine este să nu îl faci pe partenerul tău să renunțe la prietenii pe care îi avea înainte să te cunoască . E cea mai mare prostie să îl marginalizezi de grup, doar pentru că este într-o relație cu tine.

1.2. Comunicarea

Aici ideea este simplă, drept urmare nu voi spune foarte multe. De ce trebuie să existe comunicare într-o relație ? Pentru a vă cunoaște unul pe altul. De-a lungul relației, trebuie să vă aflați atât calitățile, cat și defectele. Trebuie să vă aflați fricile,plăcerile,fanteziile sau alte lucruri asemănătoare. Degeaba faceți sex, dacă la sfârșitul actului vă purtați ca doi străini. Totodată, în cazul în care vor exista certuri, asta fiind evident și normal , acestea pot fi rezolvate doar prin comunicare.

2.Relațiile toxice

Fac ce fac și tot la chestiile astea ajung:)) Totuși, relațiile toxice sunt puțin mai diferite decât persoanele și prieteniile toxice.

-Cum să-ți dai seama că ești într-o relație toxică?

Well, dacă în relația ta există lipsa de comunicare, gelozie, presiuni sexuale, înșelat și abuz psihic/fizic…FELICITĂRI! FACI PARTE DINTR-O RELAȚIE TOXICĂ!

Acum că am vorbit despre lipsa comunicării și gelozie, hai să trecem la presiuni sexuale.

Ok,hai să fim serioși. Și sexul face parte dintr-o relație. Jamila nu e pe blogul meu, dar stați chill că vă dau eu rețeta perfectă.

Dragoste/Amor/Sex/ spune-i cum vrei:)

Ingrediente:

– 2 oameni( sau mai mulți:)) )

– locația este la alegere ( totuși ar trebui să nu mai apelați la băile liceelor, scârboșilor)

ATENȚIE! Dacă nu există CONSIMȚĂMÂNT, “munca”e în zadar!!! P.S: E trist să gătești singur:))

2.1. Consimțământul

Sincer să fiu, acest cuvânt este super serios, drept pentru care am vrut să-l integrez într-un mod mai amuzant. Pentru cei care nu știu, consimământul se referă la momentul în care ambele persoane își dau acordul pentru a face sex. Dacă nu există consimământ, sexul se transformă în viol.

Mă rog, ideea e următoarea. Într-o relație, sexul e o etapă mai sensibilă din punct de vedere emoțional și fizic. Sfatul meu este să faci în așa fel încât să nu existe presiuni sexuale în relația ta. Timpul le rezolvă pe toate. Nu uita! Chestia asta se va întâmpla doar în momentul în care amândoi veți fi pregătiți.

2.2. Fiecare început are și un sfârșit. Depinde doar de voi dacă va fi fericit sau nu.

La un moment dat, florile se ofilesc, rezerva de stilou se golește, tot mai mulți români pleacă în Italia pentru “ o viața mai buna” și guess what, relațiile se termină. Partea asta a sunat cam sad… sorry guys:))

Chiar dacă tu și fata respectiva nu mai formați un cuplu, asta nu înseamnă ca trebuie să vă purtați ca niște străini. Trebuie să te gândești la faptul că prelungirea unei relații în care nu mai există sentimente reale, nu este o soluție! Poate că vina e amândurora, dar nu despre asta vorbim acum.

Poate că și tu ai făcut parte dintr-o relație toxica, mai mult sau mai puțin. De aceea, în acest articol te voi învață o modalitate foarte bună prin care să accepți că relația ta… nu mai merge.

În primul rând, obișnuiește-te cu ideea. Nu e un capăt de lume că ai rămas fără relație. Nu uita că planeta mai are fete/băieți:)

În al doilea rând, nu are rost să îți faci rău singur. Dacă te apuci să bei, să fumezi sau să îți faci semne pe mână, nu rezolvi nimic! Asta este, viața merge înainte.

3. “Îmi dai și mie o poză?”

Aici nu sunt foarte multe de spus. De aceea, vă voi da niște sfaturi simple pe tema asta.

În primul rând, pozele de genu’ trebuie trimise doar dacă relația voastră a ajuns la un nivel în care încrederea dintre voi este foarte puternică.

În al doilea rând, trebuie sa fii sigur/ă că acele poze nu ajung la tot orașul…

Mă rog, nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu încurajez chestia asta cu nudurile. Ba din contră. Iubirea nu ar trebui să se manifeste în felul ăsta, dar să spunem că este o probă de încredere care va întări acea relație.

Înainte să dai “send” acelor poze, răspunde la următoarele întrebări pe care ți le pun mai jos:

– Ești sigur/ă că vrei să faci asta?

– Chiar ai încredere în persoana care primește pozele?

– Crezi că acele poze nu vor ajunge și la altcineva?

– Ești sigur/ă că vrei să îi oferi satisfacție și putere acele persoane?

– Crezi că acele poze îți vor îmbunătăți relația?

Sfatul meu este să nu faci chestia asta, indiferent de situație. Chiar dacă se ajunge la șantaj sau amenințări, don’t do it!

5. Cum să treci peste o relație toxică?

CU MAȘINA!! Din moment ce ai făcut parte dintr-o relație toxică, ai face cea mai mare greșeală dacă ai alege să te întorci în ea. Nu trebuie să te complaci într-o relație care nu îți face bine. Te sfătuiesc să îți acorzi timp și ție, pentru a-ți cunoaște și a-ți accepta calitățile și defectele. Înainte să cunoști alți oameni, gândește-te dacă te cunoști pe tine îndeajuns de bine. Planeta este plină de fete/băieți. So go for it! 😉

Buuuun, gata pe azi! Sper că ți-a plăcut acest articol și că sfaturile mele te vor ajuta pe viitor. Până săptămâna viitoare, STAI SAFE ȘI POARTĂ MASCĂ! See ya!;)))

 [EN]

Hello people! I am Andrei and well I found you on my blog. Today we’re going to talk about a very common topic among us teenagers. Solution sir?:)) Exactly, today we’re talking about relationships. I’ve already conquered you with the subject, haven’t I? Okay, then spore to read and Hope you like it! Enjoy! 🙂

1. „Romeo and Juliet” is just a story

We have to admit that relationships aren’t what they used to be… I don’t necessarily know why, but one thing is for sure. She doesn’t love herself like she was 100 years ago, which is good, but also bad. Now there’s more jealousy and less communication, in my opinion. I wanted to mention these things because these are the main reasons why relationships go down the drain. I feel the need to develop these little things, so I’ll split this part into 2:)

1.1. „You only have to talk to me, not the others” a.k.a ENVY

Offf… so difficult with love at 14. Just so you know, your partner is not your property! I’m not dr. Love, but I know for a fact that trust is the basis of a relationship. You have to give that person some freedom so that the monotony doesn’t appear. However, it’s best not to make your partner give up the friends he had before he met you. It’s the stupidest thing to marginalize him as a group, just because he’s in a relationship with you.

1.2. Communication

Here, the idea is simple, so I will not say much. Why does there have to be communication in a relationship? To get to know each other. Throughout the relationship, you need to find out both your qualities and your flaws. You have to learn your fears, pleasures, fantasies or the like. You don’t have sex if at the end of the act you act like two strangers. At the same time, if there are arguments, this being obvious and normal, they can only be solved by communication.

2. Toxic relationships

I do what I do and i’m still at these things:)) However, toxic relationships are a little different than toxic people and friendships.

-How do you know you’re in a toxic relationship?

Well, if there is a lack of communication, jealousy, sexual pressure, cheating and mental/physical abuse in your relationship… Congratulations! DO FROM A TOXIC RELATING!

Now that we’ve talked about lack of communication and jealousy, let’s move on to sexual pressure.

Okay, let’s get serious. And sex is part of a relationship. Jamila’s not on my blog, but stay chill that I’ll give you the perfect recipe.

Love/Sex/ call it what you want:)

Ingredients:

– 2 people (or more:)) )

– the location is of your choice (however, you should stop using the bathrooms of high schools, the scoundrels)

Attention! If there is no CONSENT, „work” is in vain!!! P.S: It’s sad to cook alone:))

2.1. Consent

To be honest, that word is super serious, which is why I wanted to integrate it in a funnier way. For those who don’t know, the concern refers to when both people consent to sex. If there is no consent, sex turns into rape.

Well, the point is this. In a relationship, sex is a more emotionally and physically sensitive stage. My advice is to make sure there is no sexual pressure in your relationship. Time solves everything. Don’t forget! This will only happen when you’re both ready.

2.2. Each beginning has an end. It’s up to you whether he’s going to be happy or not.

At some point, the flowers wither, the pen reserve is emptied, more and more Romanians go to Italy for „a better life” and guess what, the relations end. This part sounded kind of sad… sorry guys:))

Even if you and that girl no longer form a couple, that doesn’t mean you have to act like strangers. You have to think about the fact that prolonging a relationship where there are no real feelings is no longer a solution! Maybe it’s both of us, but that’s not what we’re talking about right now.

Maybe you were part of a toxic relationship, too, more or less. That’s why in this article I’m going to teach you a great way to agree that your relationship… it’s not working.

First, get used to the idea. It’s not an end of the world that you’re out of relationship. Don’t forget that the planet still has girls/boys:)

Secondly, there’s no point in hurting yourself. If you start drinking, smoking or waving, you don’t solve anything! That’s it, life goes on.

There’s not much to say here. That’s why I’m going to give you some simple advice on this.

First of all, pictures like this should only be sent if your relationship has reached a level where trust between you is very strong.

Secondly, you have to be sure that those pictures don’t reach the whole city…

Well, I don’t want to be misunderstood. I don’t encourage this nude thing. On the contrary. Love shouldn’t manifest itself that way, but let’s just say it’s a test of trust that will strengthen that relationship.

Before you „send” those pictures, answer the following questions I ask you below:

  • Are you sure you want to do this?
  • Do you really trust the person who receives the pictures?
  • You think those pictures won’t reach anyone else?
  • Are you sure you want to give those people satisfaction and strength?
  • Do you think those pictures will improve your relationship?

My advice is don’t do this thing, no matter what. Even if it comes down to blackmail or threats, don’t do it!

5. How to get over a toxic relationship?

With the car!! Since you were part of a toxic relationship, you’d make the biggest mistake if you chose to go back into it. You don’t have to indulge in a relationship that’s not good for you. I advise you to take your time to get to know and accept your qualities and flaws. Before you meet other people, think about whether you know yourself well enough. The planet is full of girls/boys. So go for it! 😉

That s it ! I hope you enjoyed this article and that my advice will help you in the future. Until next week, STAY SAFE AND WEAR YOUR MASK! See ya!;)))

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s