=

 [RO]

Bine v-am regăsit! Nu vă speriați, azi nu facem mate:)) După cum am spus, astăzi vreau sa vorbesc despre comunitatea LGBTQ+. De ce am pus ca titlu semnul „ = ” ? Pentru că trebuie sa-l punem intre fiecare dintre noi, indiferent de orientarea sexuala. Sper ca aveti niste popcorn pe langa voi… azi am un articol lung:) Have fun!

1. Ce înseamnă LGBTQ+ ?

Mare îți va fi uimirea când vei afla că nici acum, în 2020, multi oameni nu stiu Semnificația acestei prescurtări. Dar hei, sunt aici sa îi ajut pe acei oameni. L- lesbian G-gay B-bisexual T-transgender. Până acum, prescurtarea avea doar aceste 4 litere, dar între timp a mai apărut litera Q( queer/questioning) si +( alte orientări).

2. De ce aceasta comunitate nu este privită bine în România?

În primul rând, România este o țară în care biserica este pusă pe primul loc. Eu personal nu ma duc la biserica si totusi, Dumnezeu este langa mine. Trebuie sa recunoaștem ca suntem o țara de îndoctrinați și de-a lungul anilor ni s-au bagat pe gat anumite informații sau ni s-au impus anumite limite, care sunt paralele cu o viață normala. Nu vreau sa fiu inteles gresit, nu am nimic cu biserica, chiar daca BOR-ul exagerează foarte mult.

În al doilea rând, replica asta… “așa scrie la carte” ( pe care sunt sigur ca si tu ai auzit-o), a devenit cam penibila. Dar stii ce mai “scrie la carte”? Ca iubirea nu e pacat! Si din moment ce fiecare iubește pe cine vrea, nu vad care este problema.

And you know what? Eu sunt tolerant cu personalele de genu’. Sunt persoane foarte puternice, care spre deosebire de noi, se iubesc si se accepta pe ele însuși. Sunt persoane cărora parintii nu le oferă suportul de care au nevoie, în timpuri în care bullying-ul din școli crește mai repede decat TVA-ul. Din punctul meu de vedere, daca toti am adopta stilul “Lasa-ma ca sa te las”, lumea nu ar fi mai buna, dar ma pașnică.

3. LGBTQ+ vs BOR

(Ma bucur foarte mult ca pot sa fac niste comentarii fara perdea pe blogul meu:)) )

Nu vreau sa intru in foarte multe amănunte, dar vreau sa ma opresc asupra unui eveniment foarte popular si foarte criticat in România: Gay pride.

Ok, afirmațiile pe care le-am facut mai sus sunt cam paralele cu cele pe care le voi face acum. Dupa cum spunea, nu sunt pro, dar nici contra. Sunt tolerant.

În primul rand, no one gives a sh*t about your sexual orientation! Stiu, suna dur, dar e adevarat. Ok, felicitări! Te accepți pe tine însuți, dar chestiile astea sunt intime, si din punctul meu de vedere chestiile astea cu “coming out” sunt doar niste drame sau niște mijloace prin care unii câștiga faima, followers si colaborări cu diferite firme de make-up.

În al doilea rand, nu stiu cine a avut ideea de a organiza Gay pride-uri in România. Bro, nu ai cum sa schimbi mentalitatea unei țări care este formată din 60% de varsta 65+. Trebuie sa accepți asta. Aa btw, m-am uitat acum ceva timp la parada din 2019. Fix in momentul in care ma saturasem sa vad niste oameni care se plimba si canta pe străzile Bucureștiului, o secvența m-a facut sa mai raman pe video inca 2-3 minute. Acea secvența surprindea o bătrâna care avea o icoana in mana si un transsexual. Cei 2 au inceput o discuție contradictorie care era foarte penibila. De ce? Pentru ca ambii aveau dreptate in felul lor si niciodata nu s-ar fi putut ajunge la ceva cu care amandoi sa fie de acord.

Anyways… Am postat acum 2 săptămâni pe un story imaginea de mai jos:

Eu aleg primul tip de “gay people”. Tu ce spui? Astept raspunsul pe Instagram! 😁😉

 [EN]

Welcome back! Don’t be scared, today we don’t do mate:)) As I said, today I want to talk about the LGBTQ+ community. Why did I put the „= ” sign as the title? Because we have to put it between each of us, regardless of sexual orientation. I hope you have some popcorn around here… today I have a long article:) Have fun!

1. What does LGBTQ+ mean?

Great will be your astonishment when you find out that even now, in 2020, many people do not know the meaning of this abbreviation. But hey, I’m here to help those people. L-lesbian G-gay B-bisexual T-transgender. Until now, the abbreviation had only these 4 letters, but in the meantime the letter Q (queer/questioning) and + (other orientations) appeared.

2. Why is this community not regarded well in Romania?

First of all, Romania is a country where the church is put first. I personally don’t go to church and yet God is by my side. We must recognize that we are a country of indoctrination and over the years we have been put down our throats certain information or have been imposed certain limits, which are parallel to a normal life. I don’t want to be misunderstood, I have nothing against the church, even if the BOR exaggerates a lot.

Second of all, this line… „that’s how it says the book” (which I’m sure you heard), has become a little awkward. But you know what else „writes in the book”? That love is not a sin! And since everyone loves who they want, I don’t see what the problem is.

And you know what? I’m tolerant of personals like that. They are very powerful people who, unlike us, love each other and accept themselves. There are people whose parents don’t give the support they need, at a time when bullying in schools is growing faster than VAT. As far as I’m concerned, if we all adopted the „Let me leave you” style, the world wouldn’t be better, but I’m peaceful.

3. LGBTQ+ vs BOR

(I’m very glad that I can make some comments without curtain on my blog:)) )

I do not want to go into many details, but I want to stop on a very popular and highly criticized event in Romania: Gay pride.

Okay, the statements I’ve made above are kind of parallel to the ones I’m going to make now. As he said, I’m not pro, but I’m not against it. I’m tolerant.

First, no one gives a sh*t about your sexual orientation! I know, it sounds harsh, but it’s true. Okay, congratulations! You get it on yourself, but these things are intimate, and from my point of view, these „coming out” stuff is just dramas or means that some people gain fame, followers and collaborations with different make-up companies.

Second of all , I do not know who had the idea to organize Gay prides in Romania. Bro, there’s no way to change the mentality of a country that is made up of 60% age 65+. You have to come to that. Aa btw, I looked at the 2019 parade a while ago. Right when I was tired of seeing some people walking and singing in the streets of Bucharest, a sequence made me stay on video for another 2-3 minutes. That sequence captured an old woman who had an icon in her hand and a transsexual. The two started a contradictory discussion that was very awkward. Why is that? Because they were both right in their own way and they could never have come to anything that they both agreed to.

Anyway… I posted 2 weeks ago on a story image below:

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este img_2203.jpg

I choose the first type of gay people. What do you say? I’m waiting for the answer on Instagram! 😁😉

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s