l’école

 [RO]

Țin să precizez că scriu acest articol doar pentru a mă plânge de educația din România. ( puteți să mă înjurați în toate limbile și în toate felurile pentru publicarea acestui articol, but I don’t give a fuck about it. E blogul meu, scriu ce vreau :)) ) Have fun

1. Profesorii

Eu cred că relația asta elev-profesor trebuie să fie una foarte bună. Eu cred că o recompensă funcționează mult mai bine decât pedeapsa, dar din păcate profesorii mai înaintați în vârstă nu pot înțelege asta.( nici măcar în 2020) Nici după 9 ani de școală nu îi înțeleg pe acei “cică profesori” care sunt foarte autoritari și care vor să inspire frică. Adică după ce strici zilele a zeci de copii, tot tu ești mirat când auzi că rata chiulului a crescut foarte mult și că elevii urăsc scoala? Stii cum e, FII TU SCHIMBAREA PE CARE VREI SA O VEZI ÎN LUME !

2. Șefii de clasă

Măi… eu nu înțeleg moda asta cu “șeful clasei”. Partea mai nașpa e că suntem singura țară care a adoptat aceasta idee extraordinara, dacă nu mă înșel. Oricum, e o porcărie totala. Am căutat și eu pe net, din curiozitate mai mult, care sunt atribuțiile unui șef de clasă. Acum e inutil să le înșiruiesc aici, dar un lucru e clar: motivele sunt cam de rahat. Printre cele 4 atribuții am găsit ceva care mi-a atras atenția: “Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.” I-auzi mă… ne votăm paznic sau ce? Nu vreau sa zic ceva rău, dar copilul ăla care a fost numit “șeful clasei” nu a greșit cu nimic pentru a sta cu ochii pe alți 27 de elevi.

Mai rău este că toată faza cu alegerea șefului clasei s-a transformat pe parcurs într-un mod de mituire pentru câteva voturi. Eu mereu am fost împotriva ideii de mită și pupincurism. Ce vreau să spun este că eu aș aprecia mai mult sinceritatea și niște calități demne de acest “titlu” pe care ”X” mi le prezintă, decât un ambalaj frumos care ascunde foarte multă falsitate, aroganță și fițe. Oricum, sper ca timpul să ne facă să scăpăm de această modă.

3. Materiile

Hai să vă zic ceva, din unele puncte de vedere, școala chiar este o pierdere de timp. Acum nu vreau să vă fac să credeți că urăsc școala (ba din contra, uneori îmi place mult) , dar vreau sa fac niște precizări foarte importante. Pentru început, vreau să vă spun că educația din România înseamnă o îndobitocire mascată. Cele 14-15 materii pe care le facem în fiecare săptămâna, nu ne ajută cu nimic pentru viața de după clasa a 12-a. Toți spun că mergem la școală să învățăm chestii utile. Pe naiba… tot ce facem la școală este să absorbim informațiile pe care dra(c/g)ii noștri profesori ni le bagă pe ureche ( și în cazul meu, ele ies pe cealaltă :)) ). Am stat și m-am gândit care are putea fi materiile pentru care elevii ar veni la școala cu plăcere, la momentual actual găsind doar 2, pe care voi le voi prezenta mai jos:

3.1. Educația sexuală

Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau pornografie în școala ( sau ma rog, cel puțin în clasă…) Vreau doar să avem oameni pregătiți care să ne învețe chestii foarte utile pentru viața noastră, realizând faptul că mitul “venirea cu barza” e doar o minciună maaare de tot:). Nu vreau să fiu dramatic, dar m-am săturat de atâtea zvonuri care murdăresc imagininea umor anumiți elevi, m-am săturat de nuduri date de copile de clasa a 7-a sau a 8-a, m-am săturat să aud că niște copii dau naștere la alți copii, uneori chiar avortându-i. Nu vreau sa par comunist, dar asta e nu bine deloc și se întâmpla în fiecare școala din România. Poate că aceasta materie îi va ajuta pe foarte mulți să înțeleagă faptul că sexul nu înseamnă doar penetrarea unor orificii, ci unirea a 2-a corpuri, cu suflet și sentimente.

3.2. Educația financiară

Hai să facem un exercițiu de imaginație pentru a-ți da seama cât de mult te poate ajuta această materie pe care ai putea să o înveți la școala. Să presupunem că termini facultatea și vrei să îți iei un job, îți cumperi o mașina, o casă etc. La job vei primi un salariu, urmând ca din acesta să plătești anumite chestii. Eu cred ca educația financiară este benefică în școli, fix pentru a ne învăța cum să ne gestionăm banii, cum să facem un credit, cum sa facem un cont bancar sau alte chestii privind banii.

Dacă stau bine și mă gândesc, până acum școala românească a evitat 2 subiecte pe care să le dezbată cu elevii, dar pe care eu am avut curaj să le scriu în articolul meu : Sexul și banii. Sună bine, nu? Dacă pui aceste 2 cuvinte împreună, ar rezulta un film de genul “Lupul de pe Wallstreet” :)))

Buuuuuuuunn, gata pe azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv pe care mi l-ați dat și promit că mă voi perfecționa pe partea asta de blogging:) Până săptămâna viitoare când voi posta următorul articol, RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

I would like to point out that I am writing this article only to complain about education in Romania. (you can swear at me in all languages and in all ways for the publication of this article, but I don’t give a fuck about it. It’s my blog, I write what I want :)) ) Have fun

1. Teachers

I think this student-teacher relationship has to be a very good one. I think a reward works much better than punishment, but unfortunately older teachers can’t understand that. (not even in 2020) Even after 9 years of school, I don’t understand those „teachers” who are very bossy and want to inspire fear. I mean, after you ruin the days of dozens of kids, you’re still surprised when you hear that the truancy rate has skyrocketed and that students hate school? You know what it’s like, you’re the change you want to see in the world!

2. Heads of class

Well… I don’t understand this fashion with „head of class”. The worst part is that we are the only country that has adopted this extraordinary idea, if I’m not mistaken. Anyway, it’s total. I searched the net, out of curiosity more, what are the duties of a class leader. Now it’s useless to string them up here, but one thing is clear: the reasons are kind of. Among the four tasks I found something that caught my attention: „Watch over the preservation of order in the classroom during the break or in the absence of the teacher.” You hear me… Do we vote guard or what? I don’t want to say anything bad, but that kid who was called the „head of the class” didn’t do anything wrong to keep an eye on 27 other students.

Worse still, the whole class leader election thing has turned into a bribing way for a few votes. I’ve always been against the idea of bribery and pupincurism. What I’m saying is that I would appreciate more the sincerity and some qualities that are unworthy of this „title” that „X” presents to me, than a beautiful packaging that hides a lot of falsehood, arrogance and fiction. Anyway, I hope time makes us get rid of this trend.

3. Subjects

Let me tell you something, in some ways, school really is a waste of time. Now I don’t want to make you think I hate school (on the contrary, sometimes I like it a lot), but I want to make some very important clarifications. For starters, I want to tell you that education in Romania means a masked indoctrination. The 14-15 subjects we do every week don’t help us with anything for life after 12th grade. They all say we go to school to learn useful things. The hell… all we do at school is absorb the information that our teachers put in our ear (and in my case, they come out the other :)). I sat and thought what the subjects for which students would come to school with pleasure, at the current time finding only 2, which I will present below:

3.1. Sex education

Don’t get me wrong, I don’t want in school (or whatever, at least in class…) I just want to have people ready to teach us things that are very useful for our lives, realizing that the myth of „coming with the stork” is just a big lie:). I don’t want to be dramatic, but I’m tired of so many rumors that tarnish the humor of certain students, I’m tired of nudes given by 7th or 8th graders, I’m tired of hearing that some children give birth to other children, sometimes even aborting them. I don’t want to sound like a communist, but that’s not good at all and it happens in every school in Romania. Perhaps this matter will help many to understand that sex is not just the penetration of holes, but the union of 2 bodies, with soul and feelings.

3.2. Financial education

Let’s do an exercise in imagination to figure out how much this subject that you could learn at school can help you. Let’s say you finish college and want to get a job, buy a car, a house, etc. At work you will receive a salary, and from it you will pay certain things. I believe that financial education is beneficial in schools, fixed to teach us how to manage our money, how to make a loan, how to make a bank account or other money stuff.

If I sit tight and think about it, so far the Romanian school has avoided 2 topics to discuss with the students, but which I had the courage to write in my article : Sex and money. Sounds good, doesn’t it? If you put these two words together, it would result in a movie like „The Wolf of Wallstreet” :)))

Okkk, that is it. Thank you very much for the positive feedback you gave me and I promise that I will perfect myself on this side of blogging:) Until next week when I post the next article, STAY HOME! See ya! 😉

2 comentarii

  1. Sa fii sef de clasa e chiar mai naspa de atat , mai ales cand proful nu vine la ore cu catalorgul si te pune pe tine sa treci absente in caietul tau si dupa sa il ceara ora urmatoare sa treaca absentele in catalog. Referitor la asta (“Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.”) , nimeni nu te baga in seama oricat ai incerca si pana la urma te dai batut si iti pui castile in urechi.

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s